• Tube Automatic Labeling System

    Putken automaattinen merkintäjärjestelmä

    Automaattista putkenmerkintäjärjestelmää käytetään pääasiassa verenkeräyspisteissä, kuten sairaalan osastoilla, poliklinikoilla tai fyysisissä tutkimuksissa. Se on automatisoitu verinäytteiden keräysjärjestelmä, joka integroi jonottamisen, älykkään putken valinnan, etikettien tulostamisen, liittämisen ja annostelun.